​T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

23 Nisan 2024 00:00:00

ESAS NO : 2024/228 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

: Osmaniye ili Sumbas ilçesi Yusufizzettin Köyü

ADA NO

: 149

PARSEL NO

: 13

YÜZÖLÇÜMÜ

: 5.420,62 m²

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

: Osmaniye İl Özel İdaresi

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

: Kadirli Organize Sanayi Bölgesi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/223 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/04/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02020915