​T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

04 Mart 2024 00:00:00

ESAS NO : 2024/145 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, KÖSEPINARI KÖYÜ
ADA NO : 121
PARSEL NO : 245
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 630,72 m²lik kısmın irtifak, 25,81 m²lik kısmın mülkiyet hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS
VEKİLİ: Av. ADEM SAĞLAM - [16291-92266-64756] UETS
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/145 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/02/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01995589