T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

19 Nisan 2024 00:00:00

Sayı : 2023/186 Esas

Davaya konu K.maraş İli Dulkadiroğlu ilçesi Peynirdere Mahallesined bulunan taşınmazın Fen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 12/01/2024 tarihli Bilirkişi raporunda A ile gösterilen kısmın yüzölçümü 1896,06 m2,B harfi ile gösterilen 4479,65m2 , C ile gösterilen 1564,24 m2 gösterilen toplam 7939,95 m2yerleri bir bütün olarak düşünüldüğünde zeminde fiilen doğusu ;Peynirdere 541 parsel iken 3402/22-a çalışmalarında 146 ada 1 parsel olan taşınmaz, batısı: Kozludere Çayı, kuzeyi: kısmen kozludere çayı kısmen de Mahmut Dikili’ye ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ve güneyi: kuru dere ile çevri tapusuz taşınmazı davacı Ahmet mehmetve döndü oğlu 1965 Doğumlu 497........970 TC kimlik numaralı MEHMET KAHVECİ 'ye ait olan zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/186sayılıdava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02018863