T.C. KARABÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

26 Şubat 2024 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2023/329 Esas

DAVACI :Gönül Korkut
DAVALILAR : 1-FERDA GÜNER-TC ....907- ve 20 kişi

Davacı vekili dava dilekçesinde,müvekkilinin malik olduğu Karabük ili merkez ilçesi 5000 Evler Bahçelievler mah. Çamlık mevki 173 ada 40 parsel ve 42 parsel sayılı arsa niteliğindeki taşınmazlarda bulunan ortaklığın hissedarlar arasında satış suretiylegiderilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkememizce davalılardan Karabük iliMerkez ilçesi Bulak köyü cilt no:25 hane no:163 de Kayıtlı Yüksel kızı1973 d.lu

FERDA GÜNER-TC ....907'e tespit edilebilen yurt içi ve yurt dışı adreslerine tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle dava dilekçesinin ve tensip zaptının HMK nun 122. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesi ile tensip zaptının HMK nun 122. maddesi davalıya tebliğine, HMK nun 122,128 ve 317, 318, 319 md. gereği dava dilekesi ile tensip zaptının davalıya tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevap vermediğiniz ve bu süre içinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01989863