T.C. KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİN'DE

03 Aralık 2023 00:00:00

Esas No :2022/219 Esas

DAVALI : İRFAN AYDAR
Davacı , AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar , BÜLENT AYDAR, İRFAN AYDAR, NEVİN AYDAR, PERUZE AYDAR, SEVİM ŞENEROĞLU, TANER AYDAR, YILDIZ ÖZGÜLÜK, YOLCU KARAKOÇ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası kapsamında
Davacı vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçeside özetle; Kars ilindenSusuz ilçesine seyir halinde iken 36 EY 572 plakalı ve 59 ZT 481 plakalı araçların kazaya karıştığını, dava dışı MuzafferMelik Sadak a ait 59 ZT 481 plakalı aracınmüvekkili şirket tarafından kasko poliçesi ile teminat altına alındığını, hasar gören araca müvekkili şirket tarafından 15.692,63 TL hasar ödemesi yapıldığını, ödenen tazminatın rücüen tazminiamacıyla Kars 2. İcra Müdürlüğünün 2018/1668 Esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlattıklarını, ancak davalılarca takibe itiraz edildiğini, davacının haksız itirazının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkememizin 2018/956 Esas 2020/1 Karar ve 02/01/2020 tarihli ilamı ile; "1-Davacının davasının kabulü ile ;-Kars 2 İcra Müdürlüğünün 2018/1668 Esas sayılı takip dosyasına vaki itirazın iptaline,2-Asıl alacağın %20oranında 3.081,93 TL icra inkar tazminatının davalılardan müşterek müteselsilen tahsili ile davacı tarafa ödenmesine" dair karar verildiği, davalı Halay Aydar ve Yolcu Karakoç'un istinafı üzerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi'nin 2020/609 Esas 2022/1574 Karar ve 20/09/2022 tarihli kararı ile kararın kaldırılmasına karar verildiği, kaldırma kararı sonrası mahkememizin 2022/219 Esas sırasına kaydının yapıldığı görülmüştür.
Kaldırma ilamı sonrası dosyanın makine mühendisi bilirkişiye tevdii edildiği, bilirkişi raporunda; "36 EY 572 plakalı traktör sürücüsü Yolcu KARAKOÇ’un 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 84.md.(g) bendinde belirtilen “Şeride tecavüz etme” trafik kuralını ihlal etmesi nedeniyle kazanın oluşumunda ASLİ KUSURLU olduğu,2-59 ZT 481 plakalı otomobil sürücüsü Muzaffer Melih SADAK’ın ise herhangi bir trafik kuralını ihlal etmemesi nedeniyle kazanın oluşumunda KUSURSUZ OLDUĞU" hususları tespit edildiği görülmüştür.
Tüm aramalara rağmen adresine ve kendisine ulaşılamayan davalı İrfan Aydar'a dava dilekçesi, karar ilamı, bilirkişi raporu ile duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
DURUŞMA GÜNÜ: Duruşmanın atılı bulunduğu 26/01/2024 günü saat 09:40'da, Dava dilekçesini tebliğ aldığınız tarihten itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE davaya cevap vermeniz, iddia ve savunmalarınızı yazılı olarak mahkememize sunmanız, cevap vermediğiniz ve daha sonra tarafınıza bildirilecek duruşma gününde hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verilebileceği hususu HMK'nın 122., 126., 127. maddeleri uyarınca tarafınıza ihtar olunur. Ayrıca bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur. 31/10/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01943617