T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

26 May 2023 00:00:00

İ L A N

ESAS NO : 2021/135 Esas 14/04/2023
Mahkememizin 2021/135 Esas sayılı dava dosyasında görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce açılan) davasında verilen ara kararı gereğince;
Davacı ŞAMİL YILDIZ, Kars ili Akyaka ilçesi Cebeci köyü 107 ada 28 parsel sayılı taşınmaz ve 131 ada 1 parsel sayılı taşınmaz arasında bulunan dava konusu edilen taşınmazın Türk Medeni Kanunu Kanunu 713.maddesi ve Kadastro Kanunu'nun 14 ve 17.maddeleri gereğince tapusuz taşınmazın tescilini talep ve dava etmiştir.
İş bu dava konusu taşınmazın üzerinde üstün hak ve iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde Mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01835184