T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

30 Kasım 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/537 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: Kastamonu ili, Merkez Göl Emirler Köyü

ADA NO

: 154

PARSEL NO

: 4

VASFI

: Kanal ve İşletme Bakım Yolu

YÜZÖLÇÜMÜ

: 99,19 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI

: Hamide Çapan, Necibe İpekkan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI

: DSİ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/537 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940409