​T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

18 May 2024 00:00:00

ESAS NO : 2024/142 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Duruçay Köyü
ADA NO : 179
PARSEL NO : 5
YÜZÖLÇÜMÜ : 287,66 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Tevfik Çelikten
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/142 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.


#ilangovtr

BASIN NO: ILN02032652