T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

03 Aralık 2023 00:00:00

İ L A N

Sayı : 2023/100 Esas

Maliye Hazinesi tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; 1-Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Cebrail Mahallesi, 160 ada 4 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Tevfik, Feride ve Huriye'nin;2-Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Örencik Köyü, 435 parsel (Yeni 186 ada 18 parsel) sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Şükrü Kızı Emine'nin;
3-Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Dereköy Köyü, 319 parsel (Yeni 138 ada 4 parsel) sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Mustafa'nın;
4-Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Arız Köyü, 375 parsel (Yeni 125 ada 7 parsel) sayılı taşınmazın hissedarlarından Hacer ve Fatma'nın;
5-Kastamonu ili, Merkez ilçesi, İsmailbey Mahallesi, 927 ada 4 ve 24 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Hanife Kızı Hamide, Hanife Kızı Altun, Hanife kızı Nazik ve Hanife oğlu Sadık'ın;
6-Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Gölemirler Köyü, 175, 200, 373, 669, 673, 772, 774, 775, 1714, 1716 ve 1718 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından olan Muhip Alagöz'ün;
7-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, İsmailbey Mahallesi, 31 ada 12 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Şerife, Hasan ve Hüseyin'in;
8-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Akçamescit Mahallesi, 435 ada 20 sayılı taşınmazların hissedarlarından Tevhide ve Numan kızı Naciye'nin;
9-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Honsalar Mahallesi,398ada 7 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından İbrahim oğlu Mustafa, İbrahim oğlu Mehmet ve İbrahim kızı Şerife'nin;
10-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Hisarardı Mahallesi, 491 ada 2 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Saadet Kethüdaoğlu Zevcesinin;
11-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Aktekke Mahallesi, 78 ada 1 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Mehmet Ali'nin;
12-Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Akdoğan Köyü, 566 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Döndü'nün;
13-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Hepkebirler Mahallesi, 287 ada 7 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Hüseyin kızı Fatma'nın;
14-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Kırkçeşme Mahallesi, 107 ada 10 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Gülsüme'nin;
15-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Aktekke Mahallesi, 96 ada 35 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Halime'nin;
16-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Beyçelebi Mahallesi, 222 ada 2 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Gülsüme'nin;
17-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Örencik Köyü, 974 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Ali kızı Saide'nin;
18-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Aktekke Mahallesi, 102 ada 7 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Rabia'nın;
19-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Aktekke Mahallesi, 104 ada 7 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Ahmet kızı Şerife'nin; 20-Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirler Köyü, 820, 821, 822, 849, 850 ve 854 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Nuri kızı Nuriye Palabıyıkoğlu'nun gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, bu kişiler hakkında bilgisi olanların 3 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940246