​T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

24 May 2024 00:00:00

ESAS NO : 2024/106 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Koru Köyü

MEVKİİ

: -

PAFTA NO

: -

ADA NO

: 110

PARSEL NO

: 20

VASFI

: Kanal

YÜZÖLÇÜMÜ

: 298,59 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI

: EKREM KUBATOĞLU-49033353820

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI

: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/106 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02035619