​T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

25 May 2024 00:00:00

ESAS NO : 2024/113 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ HALİFE KÖYÜ

MEVKİİ

: TABAKYAZISI

PAFTA NO

:

ADA NO

: 178

PARSEL NO

: 87

VASFI

:

YÜZÖLÇÜMÜ

15,387,45

MALİKİN ADI VE SOYADI

: NAMIK BÜYÜKMEHMETOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI

: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/113 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02036806