​T.C. KAYSERİ 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

25 May 2024 00:00:00

DOSYA ESAS NO: 2013-90

Davacı Yunus Fidan tarafından davalılar aleyhine açılan verasetin iptali davasının yapılan yargılaması sırasında davalı Reşat Kösealioğlu'nun vefat etmesi ve mirasçılarının davaya dahil edilmesi sebebiyle; Dava dosyasında duruşmanın Kayseri 4.Asliye Hukuk Mahkemesinde 11/06/2024 tarih ve saat 09:00'da yapılacağından, tüm yapılan araştırmalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen ölü- davalı Reşat Kösealioğlu'nun mirasçısı olan dahili davalı Reşat Kızı Derya Kösealioğlu'na ( 553***** 98 ) dava dilekçesi ve duruşma gününün gazete yoluyla ilanen tebliğine karar verilmiş olup,tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap vermeleri, ayrıca duruşmaya bizzat katılmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02038283