T.C. KAYSERİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

19 Nisan 2024 00:00:00

İ L A N

Sayı : 2023/2194 Esas16/04/2024 Konu : Gaiplik İlanı Davacı Akkadın ÖZENÇ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar
Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliği istenilen :
Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Aşağı Mah. Cilt No:1 Hane No:102, BSN:83'de nüfusa kayıtlı bulunan Hüseyin ve Vahide'den olma Hacılar 02/02/1962D.lu, 51295054360 T.C. Kimlik numaralı Bayram AYVAZ'ın uzun süre gaip olduğundan bu şahsı tanıyan ve bilen kişilerin, ayrıca bu konuda bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri İLAN olunur.16/04/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02018812