T.C. KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

24 Şubat 2024 00:00:00

İLAN

ESAS NO : 2020/262
KARAR NO : 2020/191
Davacı Nagihan KADIOĞLU ile Davalı Ali KADIOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında;
1-HMK'nun 114/1-c maddesinde düzenlenen "mahkemenin görevli olması" dava şartı bulunmadığından aynı kanunun 115/2. maddesi uyarınca davanın usulden REDDİNE;
2-HMK'nun 20. maddesi uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde taraflardan birinin başvurması halinde dosyanın görevli Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi'ne gönderilmesine;
3-Harç ve yargılama giderlerinin HMK'nun 323/1-a ve 331/2 nci maddeleri gereğince görevli mahkemece değerlendirilmesine,
kararı verilen davalı Hüseyin ve Gülnazlı oğlu **/**/1978 Karşıyaka doğumlu 369*****416 T.C. Kimlik Numaralı Ali KADIOĞLU'ya tebligat yapılamamış ve güncel mernis adresinin de boş olduğu tespit edilmekle,
İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ayrıca bu tarihten itibaren 2 hafta içinde hükmü veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01990454