T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

12 Şubat 2024 00:00:00

ESAS NO : 2023/675 Esas

DAVALILAR : 1- RUFAT KAZIMOV Göynük Mah. 3077 Sk. Vıkıng 26 Sitesi A Blok No:3 İç Kapı No:5 Kemer/Antalya/ ANTALYA
2- TAMERLAN AHMADOV Teomanpaşa Mah. 2214 Sk. Apt. Sitesi No:3 İç Kapı No:2Kepez/ ANTALYA
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerde davalılara ulaşılamadığı. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi,tensip zaptı ve ara kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. tebligat ekinde gönderilen dava dilekçesine karşı cevap verme süresinin 6100 sayılı h.m.k.'nun 122 ve 127. mad. uyarınca iki hafta olduğu ihtar olunur. Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için hazırlık yapmanız duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 139 1/b-c-ç'de sayılan ve tensip tutanağının 2. bendindeki hususların İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde yerine getirilmesi (tanık isim ve adreslerinin bildirilmesi) aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağına karar verileceği,dava dilekçesi, tensip zaptı ve ara kararın yayım tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere davalılar RUFAT KAZIMOV, TAMERLAN AHMADOV'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01982276