​T.C. KEŞAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

15 Haziran 2024 00:00:00

Sayı : 2023/1264 esas 12.06.2024

2024/456 karar
İLAN
Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan sanık Ali ve Nalan oğlu, 15.11.1985 doğumlu Üzeyir KAVAKLAR hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 24.05.2024 tarih, 2023/1264 Esas ve 2024/456 Karar sayılı ilamı ile sanığın Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezalarının TCK'nın 58/6-7 maddeleri uyarınca 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş olup, sanığa tebliğ işlemi gerçekleşememiştir.
1-İşbu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereği Türkiye geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde, bir internet haber sitesinde ve basın ilan kurumu ilan portalında eş zamanlı olarak bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,
2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02049047