​T.C. KEŞAN 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

13 Haziran 2024 00:00:00

İLAN METNİ

DOSYA NO : 2023/2 Esas
KARAR NO : 2024/38
Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/01/2024 tarihli ilamı ile zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilen Haydar ve Fatma oğlu, 01/121992 Van doğumlu, AGİT ABO tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu Aracılığıyla merciin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında TEBLİĞİNE, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı , bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içinde Mahkumiyet hükmü yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.11/06/2024

#ilangovtr

BASIN NO:ILN02047891