T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

22 Şubat 2024 00:00:00

ESAS NO : 2023/750 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER

: İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, BAHÇEARASI MAHALLESİ

MEVKİİ

:

PAFTA NO

:

ADA NO

: 252

PARSEL NO

: 1

VASFI

: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ

: 14.665,00m²

MALİKİN ADI VE SOYADI

: ALİ SARI, HASAN SARI, HÜSEYİN SARI, KADİR SARI, MUHAMMET USLU, MUHARREM USLU, MUSTAFA SARI, MUSTAFA USLU, SEVGİ AKOĞLAN, ÜMMÜ GÜRAN, YUSUF SARI, YUSUF USLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI

: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMA BEDELİ

: 84.912,78 TL

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA

: T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : GDZ Elektirik Dağıtım AŞ'nın faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir ili sınırları içerisindeki 23+108,37 km uzunluğundaki Sarıkaya Kök-Cevizli Kök Enerji Nakil Hattı ve Branşman hatları güzergahına isabet taşınmazların kamulaştırılmasına, Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınan 09/03/2022 tarih, 10-627 nolu Kamulaştırma Kararı gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 19,71 m2 mülkiyet, 3324,32 m2 irtifak kısmı için davacı kurum tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Ve 12.Maddeleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; taşınmazın 19,71 m2. Mülkiyet alanı için 1.416,34 TL, 3324,32 m2 irtifak alanı için 83.496,44 TL davacı kurum tarafından dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmına toplam 84.912,78 TL kıymet takdir edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/710 Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 18/11/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01988768