T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

09 Haziran 2023 00:00:00

İ L A N

Sayı : 2022/473 Esas 25/05/2023 KIRKLARELİ MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Kırklareli İli, Merkez İlçesi, İnece Köyü, 1053 Parsel sayılı hisse satışı yapılan taşınmazların mülkiyetinin ''Ayşe'' adına kayıtlı iken kişinin tespit edilememesi sebebiyle gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahsın duruşmaya gelip varlığını ve sağlığını ispat etmesi, yine bu kişiyi tanıyan ve bilen ile kendisi hakkında bilgi sahibi olan var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize anılan dosya üzerinden müracaat ile bilgilerini ulaştırmaları 2.KEZ İLAN olunur. 25/05/2023e-imzalıdır e-imzalıdır

Adres : KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Cansu ERKAN CANLI Zabıt Katibi

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01839638