T.C. KONYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

21 Kasım 2023 00:00:00

Esas No : 2023/24 Karar No : 2023/465

İLAN

Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan sanık Yüksel AVARA hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda; sanığa ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,
Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14.07.2023 tarihli karar ile Telat oğlu, Şehriye'den olma, Zonguldak - 02.08.1980 D.lu Zonguldak ili, Devrek ilçesi, Mumcuoğlu nüfusuna kayıtlı 37067225428 T.C.Kimlik nolu sanık Yüksel AVARA'nın "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan TCK.nun 191/1, 62/1, 53, 58/6 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, söz konusu kararın bildirmiş olduğu adres itibarı ile kendisine tebliğ edilemediği, UYAP kayıtlarında sanığın mernis adresinin bulunmadığı, bildirmiş olduğu herhangi bir yurt dışı adresinin de bulunmadığı, gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı Türkiye adresi itibarı ile de tebliğ imkansızlığının söz konusu olduğu anlaşılmakla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 gün içinde mahkememize veya sanığın bulunduğu Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyan ile ya da verilecek bir dilekçe ile İSTİNAF talebinde bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01934596