T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

25 Şubat 2024 00:00:00

ESAS NO : 2023/239 Esas

DAVALI : KERİME SEÇEN
Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haksız yere ödendiği iddiasıyla 16.913,68 TL evde bakım hizmeti ödemesinin tahsiline ilişkin dava açılmıştır.
Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Ön İnceleme Durusma Günü: 28/05/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01990798