T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

19 May 2024 00:00:00

Örnek No:54*

2024/4 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.080.000,00

1

Taşıt

34LAL915 Plakalı , 2008 Model , RENAULT Marka , MASTER 2.5 DCI AC Tipli araç satışa çıkarılmıştır. 34LAL915 plakalı 2008 Model Beyaz renkli Renault Marka Otobüs (CA Tek Katlı) araç 330.000,00 TLve Ticari Hat Plakası 750.000,00 TL olmak üzere toplam 1.080.000,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır. Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIMALARI GEREKMEKTEDİR:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 03/04/2024 tarih ve 2024/593772 sayılı yazısında belirtilen "Öğrenci ve personel servis taşımacılığı yönergesi gereğince; tahditli servis plaka belgesi devir işlemlerinde gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesine sahip olmaları, ilgili yönergedeki şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca gerçek kişilerin en fazla üç adet tahditli servis plaka belgesine ve toplu taşıma aracı kullanım belgesine sahip olmaları, 'en az 22 yaşından gün alması ve 66 yaşından gün almaması" gerekmekte olup, yönergede belirtilen adli sicil şartlarına uygun olması gerekmektedir. Tüzel kişilerde ise, beş ve üzeri Tahdit Servis Plaka Belgesine sahip kişilerin en az "D" sınıfı Yetki belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Tahditli Servis Plaka Belgesi tek kişi üzerine devredilebilmekte olup, birden fazla kişi üzerine devir yapılamamakta" olduğu bildirilmiş olup ihale alıcılarının bu şartları taşımaları gerekmektedir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 14:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 14:02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:02

07/05/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02034830