T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

23 Şubat 2024 00:00:00

Örnek No:55*

2023/218565 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/218565 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Cumhuriyet Mevkii, 8909 Parselde kayıtlı, 6KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI nitelikli, 413,66 m² alanlı, kat mülkiyetli Ana gayrimenkulde, 3516110/389667720 arsa paylı, bodrum kat, 2 Numaralı DAİRE nitelikli bağımsız bölümün 1/2 hissesidir. İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gündoğdu Sokak, No:2 adresindedir. Bina itibariyle 5 yaşındadır. Taşınmaz; Net:59 m² (Brüt:66 m²) alanda, 2 oda, salon, antre + mutfak nişi, banyo hacimlerinden ibarettir.
İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; Küçükçekmece
İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 8909 Parsel sayılı yer, 15.12.2006-26.02.2018-22.03.2021-26.05.2022
tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Küçükçekmece Revizyon Uygulama İmar Planı ve tadilatında, plan
notlarının 1.21. Maddesindeki hükümlere haiz, A-4 (Ayrık nizam, 4 kat) Konut alanında kalmaktadır.
Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğünce tespit edilecek RS Kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.
Kıymeti : 825.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Satış vaadi vardır ve tapu takyidatında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 15:00

15/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01988892