​T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

23 May 2024 00:00:00

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkezİnköy Mahallesi Büvetler Mevki 5277 Ada 202 parsel 1567,06 m2yüz ölçümlü Tarla
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 1567,02
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 235.053,00-TL
MALİK BİLGİLERİ : HALİL ÇAKIR v.d
KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya İl Özel İdaresi
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2024/272 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 20/09/2024 günü saat 09:40'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02036985