T.C. LAPSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

04 Mart 2024 00:00:00

İ L A N

Sayı : 2024/55 Esas16/02/2024 Konu : Gaiplik İlanıDavacı Hazine ile Hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen tensip ara kararı gereğince;
Çanakkale İli, Lapsekiİlçesi, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, 315 ada 1 parsel no.lu taşınmazın hissedarlarından Ürkiye YAŞLI'nın gaipliğe karar verilmesi talep edilmiş olduğundan,
Ürkiye YAŞLI'nın Gaipliğine ve adı geçen adına Halkbankası Çanakkale Şubesi AK007132 numaralı vadeli hesapta bulunan tutarın Hazine'ye intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla,
Yukarıda yazılı bulunan hissedar Ürkiye YAŞLI'nın açık kimlik ve açık adresi bulunamadığından bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların yukarıda esas nosu yazılı bulunan dosyamıza müracaat etmeleri M.K nun 33.maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No:ILN01995073