T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

08 Aralık 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/75 Esas

DAVALI : EREN YILGIN - Halil İbrahim ve Döne oğlu
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma günü davetiyesi çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 16/01/2024 duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01945760