​T.C. MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

04 Mart 2024 00:00:00

ESAS NO : 2022/507 Esas
İ L A N
Davacı Yeter Harman tarafından Davalılar Manavgat Maliye Hazinesi, Manavgat Belediye Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığıarasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Dava konusu Antalya ili, Manavgat ilçesi, Ulukapı mahallesi kuzeyinde tapulama harici yer, güneyi 187 ada 42 parsel, doğusu tapulama harici yer ve batısı 187 ada 4 parsel ile çevrili taşınmazın 1.000.32m2'lik taşınmazın mülkiyetin davacı adına tapuya tescili talep edildiğinden;
Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise duruşmanın atılı bulunduğu 04/07/2024 günü saat 11:00'a kadar mahkememizde hazır bulunmaları veya yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No:ILN01995436