T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

31 May 2023 00:00:00

İLAN
Sayı : 2023/96 Esas 10/05/2023

Davacı Maliye Hazine Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının tensip ara kararıyla; Manisa ili Yunusemre ilçesi Uncubozöy Mahallesi 3442 ada 1 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan "Mustafa oğlu Hüseyin" hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilk ilan tarihi olan 01/03/2023 tarihinden itibaren 6 ayiçinde Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/96 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01837642