​T.C. MERSİN 2. İCRA DAİRESİNDEN

15 May 2024 00:00:00

SIRA CETVELİ VE DERECE KARARININ İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2016/7809

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK TARAF : SEKURAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ ENERJİ TURİZM ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Alacaklı tarafından aleyhinize açılan yukarıda belirtilen İcra Müdürlüğü dosyasında takip işlemleri sırasında kaydına haciz şerhi konulan 33R9573 Plakalı araç 27/09/2022 tarihinde,Mersin İstiklal Vergi Dairesi tarafından satılarak paraya çevrilmiş olup, ilgili vergi dairesi sıra cetveli yapmak üzere 113.926,56 TLmeblağı müdürlüğümüz dosyasına göndermiştir. İlgili meblağ sıra cetveline tabi tutulmuş olup; Dosyamızdan hazırlanan 29/10/2022 tarihli sıra cetveli ve derece kararı tebliğ amacıyla adresinize gönderilmiş, tebligatlar Müdürlüğümüze iade dönmüştür. Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılan adres araştırmalarda tespit edilen adreslere gönderilen tebligatlar da iade dönmüştür. Hukuk Genel Kurulunun 2020/12-225Esas; 2020/1002 karar sayılı kararının 26,27,28. bentlerindeki hükümler gereğince şirketlerin gaip olamıyacağı belirtildiğinden ve tespit edilen adreslerinize gönderilen tebligatlar iade olduğundan;
Müdürlüğümüz dosyasından hazırlanan 29/10/2022tarihli SIRA CETVELİ VE DERECE KARARININ ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın ilan tarihinden itibaren; 7 gün içerisinde sıraya ilişkin dava ve şikayetlerin İcra Mahkemesi Hakimliğine, alacağın esasına ilişkin davaların genel Mahkemelerde açılabileceğine, bu süre içerinde dava açılmadığı yada açılıp da açıldığına ilişkin icra dosyasına bilgi ve bildirimlerinin aynı 7 günlük süresi içerisinde dosyamıza bildirilmediği takdirde paylaşımının 29/10/2022 tarihli sıra cetveli ve derece kararı kararında yazılı olduğu şekilde yapılmasına,
İ.İ.K’nun 100.140. 141. 142. 268 maddeleri doğrultusunda tanzimi ile sıra cetveline karşı bir diyeceği olanların kanuni süre içerisinde ilgili mahkemelere başvurmalarında muhtariyetlerine İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
07/05/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02031562