T.C. MERSİN 7. İCRA DAİRESİ

13 Haziran 2024 00:00:00

Örnek No:55*

2023/8031 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8031 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Toroslar İlçe, YALINAYAK Mahalle/Köy, 5938 Ada, 10 Parsel sayılı taşınmaz borçluya ait tam hissesi
Adresi : Yeni Hal Mah. 6015 Sok. No : 32 İç Kapı No : 1-2-3-4-5 Akdeniz / MERSİN
Yüzölçümü : 212 m2
İmar Durumu :Akdeniz Belediye Başkanlığında İmar Servisinde taşınmaza ait belge bulunamamıştır.
Kıymeti : 4.500.000,00 TL - KDV Oranı : %20 - Kaydındaki Şerhler: Haciz

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:30

11/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

BASIN NO:ILN02047616