T.C. MİLAS AİLE MAHKEMESİ

29 Kasım 2023 00:00:00

ESAS NO : 2022/730

DAVALI : RACHEL ANNABELLA KOCHAN
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememiz 25/10/2023 tarihli celsesinin 1 nolu ara kararı ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 24/01/2024 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğinizde karşı taraf hazır ise yokluğunuzda yargılamaya devam olunabileceği, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 139. Uyarınca 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE dilekçede gösterip de henüz sunmadığınız delilleri sunmanız, gereken açıklamaları yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve ve HMK 150. Mad. Hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01940874