T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

21 Şubat 2024 00:00:00

ESAS NO : 2023/106

DAVACI : HASAN GÜLER
DAVALILAR : 1- MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUĞLA DEFTERDARLIĞI
Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dosyasında yapılan yargılamasında;
Muğla ili Ula ilçesi Karabörtlen Mahallesi 199 ada 11 parselin kuzey sınırında bulunan fen ve orman bilirkişisi raporuna göre 2.721,52 m² yüzölçümlü ve orman vasıflı taşınmazda başkalarının hak iddia edip etmediği, hak iddia edenler var ise, ellerindeki yasal deliller ile son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasına itirazda bulanabilecekleri, itiraz edilemediği ve taşınmaz ile ilgili tescil şartları doğduğu takdirde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği Türk Medeni Kanunun 713 Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01987545