​T.C. PERTEK SULH HUKUK MAHKEMESİ

14 Haziran 2024 00:00:00

ESAS : 2021/97 Esas

KONU : İlanen Tebligat
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette ) davası nedeniyle;
İşbu dava dosyamız da davalı yan olarakbulunan; Tunceli İli, Pertek İlçesi, BeydamıMah./Köyü, Cilt No:37 Hane No:35 BSN:11 nüfusunda kayıtlı, 655*****742T.C. Kimlik Numaralı Davalı Cafer Kaynar hakkında UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalar sonucu ulaşılan 96 Bıs Quai De La Loıre Paris 75019 9890adresine Bilirkişi Raporu ekli duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye tebliğe çıkarıldığı, Paris Başkonsolosluğu'nun üst yazısı ile adreste ikamet etmeme sebebi ile tebligatın iade edildiği, davalının başkaca bir yurt içi ve yurt dışı adresine de ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Elazığ İli, Merkezİlçesi, Fevziçakmak Mah./Köyü, Cilt No:5 Hane No:446 BSN:3 nüfusunda kayıtlı, 100*****534 T.C. Kimlik Numaralı davalı yanUfuk Kaynar hakkında UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalar sonucu ulaşılan 57 Rue Alexandre Dumas Parıs 75011 0adresine Bilirkişi Raporuekli duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye tebliğe çıkarıldığı, Paris Başkonsolosluğu'nun üst yazısı ile adreste ikamet etmeme sebebi ile tebligatın iade edildiği, davalının başkaca bir yurt içi ve yurt dışı adresine de ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Gaziantep İli, Oğuzeliİlçesi, Direkli Mah./Köyü, Cilt No:26 Hane No:43 BSN:63 nüfusunda kayıtlı, 320*****018 T.C. Kimlik Numaralı davalı yanFikret Kozluhakkında UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalar sonucu ulaşılan 19 RUE AUGUSTE THİERRY PARİS 750199890 adresine Bilirkişi Raporuekli duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye tebliğe çıkarıldığı, Paris Başkonsolosluğu'nun üst yazısı ile adreste ikamet etmeme sebebi ile tebligatın iade edildiği, davalının başkaca bir yurt içi ve yurt dışı adresine de ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31. Maddeleri gereğince Davalılar Cafer Kaynar, Ufuk Kaynar ve Fikret Kozlu'nunduruşmanın bırakıldığı 07/10/2024 günü saat 09:40'da Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde 6100 sayılıHMK'nın 186 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağına karar verilebileceği ayrıca Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı 1 AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ile dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.10/06/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02047439