T.C. REFAHİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

04 Aralık 2023 00:00:00

İ L A N

Sayı : 2022/265 Esas24/11/2023

Konu : İlanen Tebligat
CEMAL EROL ileALİ EROL arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;
29939119676 TC kimlik numaralı, Cafer ve Melek kızı 1950 D.lu. Davalı Sakine YILMAZ'a Dava dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gün ve saati tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. mad. gereğince adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 20/02/2024 günü saat 09:40 da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde HMK. nun 139-141-147mad. gereğince yokluğunda yargılamaya devam edilip bir karar verileceği ve dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.24/11/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01943759