T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

10 Temmuz 2024 00:00:00

Sayı : E.36986964-2015/61-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No : 2015/61
Karar No :2023/482

Sanık :HALİD HALAF, Ahmed ve Rukiye oğlu, 01/01/1994 Hama doğumlu.
Suç : Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma
Suç Tarihi : 27/11/2014
Karar Tarihi : 19/10/2023
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Halid Halafhakkında Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında Zamanaşımı Düşme kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02058598