T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

10 Temmuz 2024 00:00:00

Sayı : E.36986964-2016/447-Ceza Dava Dosyası

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

Esas No :2016/447Karar No :2022/497
Sanık :MEHDİ HAMMUD, Vadi ve Hamide oğlu, 01/03/2016 Hama doğumlu.
Suç : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
Suç Tarihi : 18/04/2016
Karar Tarihi : 08/12/2022
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Mehdi Hammud hakkında resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında Muhakemenin Durması kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02058593