​T.C. REYHANLI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÜKÜM ÖZETİ

27 May 2024 00:00:00

HÜKÜM ÖZETİ
DOSYA NO : 2020/202 Esas
KARAR NO : 2022/145

C.SAV.ESAS NO : 2020/526
SANIK : AHMED EL İBRAHİM EL HASEN, ABDÜLĞAFUR ve LEYLA oğlu, 01/01/1993 BERNA/SURİYE doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.
SUÇ : Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama
SUÇ TARİHİ : 14/03/2020
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 79/1.a
VERİLEN CEZA MİKTARI : 2 YIL 11 GÜN HAPİS CEZASI ve 20.820 TL ADLİ PARA CEZASI
TUTUKLAYAN MAHKEME : Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesi
TUTUKLAMA NUMARASI : 2020/202
TEVKİF TARİHİ : 22.01.2021
KARAR TARİHİ : 24/03/2022
Yukarıda kimliği yazılı Sanık AHMED EL İBRAHİM EL HASEN'in bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediği nedeniyle "Gerekçeli Karar" tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükümlerin kesinleşeceği ilan olunur. 22.05.2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02038136