T.C. SAKARYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

07 Haziran 2023 00:00:00

Sayı : E.22293679-2022/186-Ceza Dava Dosyası 05.06.2023 Konu :ADAM ABDULRAHMAN RAHEEM RAHEEM Hk.

GAZETE İLANI

Mahkememizin 21/03/2023 tarih, 2022/186 Esas, 2023/299 karar sayılı kararıyla suç üstlenme suçundan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilen Abdulrahman Raheem ve Mahdıyah Ahmed oğlu, 22/05/2002 KARKUK doğumlu, 99795154234 T.C Kimlik numaralı ADAM ABDULRAHMAN RAHEEM RAHEEM'ın bildirdiği adreslerinden bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı anlaşılmakla;
7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine, İlan ücretinin mevcut suç üstü ödeneğinden ödenerek mahkeme masrafı ile birlikte karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, Keyfiyet ilan olunur. 05/06/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01841678