​T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

25 May 2024 00:00:00

ESAS NO : 2023/785 Esas

DAVALI : FIRAT KOYUN Karapürçek Mah. 381. Cadde 11/11Altındağ/ ANKARA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizin 2023/785 esas sayılı dosyası ile davacı Elif Koyun tarafından davalı Fırat Koyun aleyhine çekişmeli boşanma davası talebi ile dava açılmış olup, davalı Fırat Koyun tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni, iş yeri de tespit edilemediğinden, tahkikat duruşmasının 02/07/2024 günü saat 13:30'da yapılacağı, Belirlenen gün ve saattetahkikat duruşmasına gelmediğiniz taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikat sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm kurulacağının HMK 147.maddesi gereğince karar verileceği hususu ihtar olunur.
Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02038065