T.C. SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

03 Nisan 2024 00:00:00

İLAN


ESAS NO : 2021/2386 Esas

DAVACI : Mehmet Güngör, Av. Sinem Yılmaz Akcagöz
DAVALILAR : 1- Maliye Hazinesi, 2- Ahsen Özenç, 3- Alp Çifci,4- Ayşe Müzeyyen Çifci
5- Cenk Çifci,6- Erkan Çifci, 7- Figen Anıl,8- Levent Çifci 9- Sevilay Pekcan
10- Sinan Çifci,11- Zahire Şükran,12- Zerrin Öztoprak , 13- Zeynep Nergiz Volkan
14- Zuhal Çifci
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Zerrin Öztoprak'a tebligat yapılamadığı ve yapılan araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla:
Samsın İli, İlkadım İlçesi, İlyasköy Mah., 3741 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın satışının yapılması suretiyle şüyûnun izalesine ve elde edilen paranın ortaklar arasında tapuda gösterilen oranda paylaştırılmasına, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı tarafa verilmesini talep ettiğine dair dava dilekçesi ve 03/07/2024 günü saat: 09:36'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususuilanen tebliğ olunur. 22/03/2024

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02013049