​TC. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

04 Mart 2024 00:00:00

Dosya No: 2023/1623 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle
ADA NO : 1198
PARSEL NO : 27
VASFI : Dükkan
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYŞE GÜNGÖR
2- CEMİLE YİĞİT
3- EMİNE ÖZCAN
4- HADİCE GÜNGÖR
5- HADİYE YALÇIN
6- HASAN GÜNGÖR
7- HATİCE GÜNGÖR
8- HÜSEYİN GÜNGÖR
9- OSMAN GÜNGÖR
10- ÖZKAN GÜNGÖR
11- AHMET GÜNGÖR
12-BERAT GÜNGÖR
13-CANAN TÜFEKÇİ
14-SEMİHAN GÜNGÖR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1198 ada,
27 parsel sayılı taşınmazda, davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2023/1623 esas sırasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01995061