T.C. ŞANLIURFA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

03 Nisan 2024 00:00:00

Sayı : 2014/226-Ceza Dava Dosyası 29.03.2024

İLAN

Basit Yaralama suçundan sanıklar Hakan BÜYÜKHAN, Ala Eddin NOUREDDIN, Yusuf PEKER, hakkında Mahkememizce verilen karar gereğince;
Sanık ALA EDDİN NOUREDDIN, Omar ve Ranıa oğlu, 05/01/1995 SURİYE doğumlu, belirtilen adreslerinde gerekçeli karar tebliği için çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, Sanık Ala EDDİN NOUREDDIN'in tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Sanıklar Hakan BÜYÜKHAN, Ala Eddin NOUREDDIN, Yusuf PEKER, yapılan yargılama kapsamında;
Basit yaralama suçundan cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmış ise de yapılan yargılamada TCK'nın 66/1-e ve 67/3-4 maddeleri gereğince dava zaman aşımı süresi dolduğu anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 223/8.maddesi uyarınca açılan kamu davasının ayrı ayrı düşmesine, karar verildiği anlaşılmıştır.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02012757