T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

31 May 2023 00:00:00

ESAS NO : 2021/501 Esas

DAVALILAR : 1- FATMA ELHASAN
2- REEM ALSALOUM
3- ŞEMSE ALİ
Aleyhinize açılan Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan)) davasının yapılan yargılamasında; incelemeye konu örnekleri dosyada bulunan dayanak belgelerine (ölüm kaydı bildirimi Abdurrahman Talay ile evlenmenin bildirimi Fatma ELHASAN, Reem ALSALOUM ve Şemse ALİ) göre yapılan tescillerin 5490 sayılı Nüfus Kanunu İle Uygulama Yönetmeliğinin eski 167 ve değişen 59 maddesine göre işlem yapıldığının tespit edildiğinden bahisle bu tescillerin 5490 sayılı Nüfus Kanununun 40. Maddesi, Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca iptaline ve kararın nüfus kayıtlarına tesciline karar verilmesi dava edilmiş olup,
Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresinizin tespit edilemediği anlaşıldığından 14/09/2023 günü saat: 09:15'da Savur Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu davaname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01837621