​T.C. SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

13 Haziran 2024 00:00:00

Sayı: 2024/734 Esas Konu: İlan.

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
İstanbul, Silivri, Çanta, Cilt No:6, Hane No:30'da nüfusa kayıtlı İslam ve Denizhan'dan olma 01/12/1934 doğumlu 32083838140 T.C. Kimlik nolu CEMAL DUDAK'ın 04/11/1991 tarihinde vefat etmesi ve mirasçılarının tespit edilememesi sebebiyle, TMK 594 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren başlayarak hak sahiplerinin en geç bir (1) yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememizin dosyasına bildirmeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açmak hakkı saklı kalmak üzere mirasçılarının Hazine olduğunun tespitine karar verileceği hususu İLAN olunur. 10/06/2024

#ilangovtr

BASIN NO:ILN02047639