T.C. SUŞEHRİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

10 Temmuz 2024 00:00:00

Sayı :2021/123 Esas 13/06/2024 İ L A N E N T E B L İ G A T

TMK'nın 713/4-5 maddesi uyarınca 29/04/2024 havale tarihli teknik bilirkişi tarafından tanzim bilirkişi raporunda Akıncılar İlçesi Avşar Köyünde kain 108 ada 46 parsel sayılı taşınmaza komşu ekli krokide A ile pembe renkle taralı olarak gösterilen 135,64m² yüzölçümlü tescil harici taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin, ilan tarihinden itibaren üç aylık yasal hak düşürücü süre zarfında mahkememize başvuruda bulunmaları, aksi halde yargılamaya mevcut iddia ve savunmalar kapsamında devam olunacağı, tescil hususunda karar verileceği, İhtar ve ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN02057771