T.C. TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

09 Haziran 2023 00:00:00

ESAS NO : 2023/269 -270 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Değirmendere Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına irtifak hakkı tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya Esas No:

Mahalle:

Ada:

Parsel:

Malik:

Parsel Alanı m²
Toplam:

Kamulaştırılan Alan m²:

Duruşma Gün ve Saati:

2023/269

Esentepe

650

1

Erhan Eroğlu, Hamide Nalbant, Ketriye Görmüş, Mahmut Kır, Rahime Görmüş, Salim Sezen

158,51 m²

Taşınmazın Tamamı

06/07/2023 günü saat 10:13

2023/270

Esentepe

649

5

Abdullah Şengül, Bekir Şengül, Erol Canbakal, Hüseyin Gündoğdu, Temel Yeşilyurt

93,44 m²

Taşınmazın Tamamı

06/07/2023 günü saat 10:18

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01842412