T.C. TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

05 Haziran 2023 00:00:00

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No:

Mahalle/İlçe:

Ada:

Parsel:

Malik:

Toplam Parsel m²:

Kamulaştırılan Alan m²:

Duruşma Gün ve Saati:

2023/266

Boztepe/
Ortahisar

422

26

1-Meral ÜNLÜER ESAT
2-Murat ERATA
3-Şevval YILMAZ
4-Aslan UZUNALİOĞLU Motorlu Araçlar San. Tur. Ve Tic. A.Ş.
5-C.A.T.H.A Otomotiv İnş. Nak. Tur. Ser.Ve Tic. Ltd. Şti.

257,84

257,84

12/10/2023
Saat:11.10

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01840013