​T.C. URLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

04 Mart 2024 00:00:00

ESAS NO : 2024/37 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Urla İlçesi, Balıklıova Mahallesi
MEVKİİ : Köyaltı
ADA NO : 260
PARSEL NO : 3
YÜZÖLÇÜMÜ : 76,24 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI :1-Cemil Jerfi kızı: Fatma Nevra Selçuk -53767074234-
2-Cemil Jerfi kızı: Tülin Vıdınlıoğlu-51796202710-
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/37 Esas sayısında dava açılmış olup; ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabileceği, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği bu tür davalarda husumetin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine yöneltilebileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine Vakıflar Bankası Urla Şubesine yatırılacağı hususu;
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/01/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01995239