T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

22 Eylül 2023 00:00:00

İ L A N

ESAS NO : 2023/43 Tereke
UŞAK ili, BANAZ ilçesi, AYRANCI mah/köy 6 Cilt, 31 Aile sıra no 60 sırada nüfusa kayıtlı 26/02/1984 doğumlu 09/05/2023 tarihinde vefat eden müteveffa SEMRA ÖZTÜRK'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01895679