T.C. VAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

11 Haziran 2023 00:00:00

ESAS NO : 2005/130 Esas

KARAR NO : 2007/371
Davacılar BEDRİYE IŞIK, GALİP GÜLCAN aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :Davacıların Cahit Gülcan aleyhine açtıkları davanın kısmen kabulü ile, Van ili , Selimbey mahallesinde kain 146 ada 33 nolu parselde malik olan Ahmet Oğlu Cahit GÜLCAN'ın payının 40/40 olduğu kabul edilerek ,bu paydan 6/40 payının tapusunun iptali ile 3/40 hissesinin Ahmet Kızı Bedriye Gülcan (Işık), 3/40 hissesinin Ahmet oğlu Galip Gülcan adına tapuya tesciline, davacıların fazla taleplerinin davacıların sıfatlarının olmaması nedeniyle reddine, Dair Davacı vekili, davalı vekili ile davalı Cahit Gülcan'ın yüzüne karşı verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içinde yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı Teblig yerine geçmek üzere Bedriye IŞIK mirasçısı Muhammed IŞIK'a ilanen tebliğ olunur. 27/02/2023

#ilangovtr

BASIN NO: ILN01844169